?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 交友的广阔决定着你未来事业的进展——沈阳劳务外?沈阳劳务派遣_沈阳人事代理_沈阳劳务外包【沈阳三洋汇?/title> <link href="/images/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="Keywords" content="沈阳劳务派遣,沈阳人力资源公司,沈阳劳务派遣公司哪家?沈阳人事代理,沈阳社保代理,沈阳劳务外包"> <meta name="Description" content="沈阳三洋汇人力资源有限公司以人力资源外包服务为主体,贯穿劳务派遣、产线外包、招聘外包、社保代理、人事代理、员工关系外包及其他相关服务,为企业提供全方位的人力资源服务解决方案。咨询热线:024-25869869?> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/common.css"/> <script type="text/javascript" src="/ks_inc/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/ks_inc/common.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script><!--banner--> <script type="text/javascript" src="/js/superslide.2.1.js"></script> <!--[if IE 6]> <script src="/js/iepng.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> EvPNG.fix('div, ul, img, li, input'); </script> <![endif]--> <script language=JavaScript type=text/JavaScript> //改变图片大小 function resizepic(thispic){ if(thispic.width>820) thispic.width=820;} </script> <!--浮动窗口--> <script> $(function() { // 悬浮窗口 $(".yb_conct").hover(function() { $(".yb_conct").css("right", "5px"); $(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '200px'); }, function() { $(".yb_conct").css("right", "-127px"); $(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '53px'); }); // 返回顶部 $(".yb_top").click(function() { $("html,body").animate({ 'scrollTop': '0px' }, 300) }); }); </script> <!--浮动窗口--> </head> <body> <div class="yb_conct"> <div class="yb_bar"> <ul> <li class="yb_top">返回顶部</li> <li class="yb_phone">024-25869869</li> <li class="yb_QQ"> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=3433852839&site=qq&menu=yes&from=message&isappinstalled=0" title="即刻发送您的需?>在线咨询</a> </li> <li class="yb_QQ"> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2522579606&site=qq&menu=yes&from=message&isappinstalled=0" title="即刻发送您的需?>在线咨询</a> </li> <li class="yb_QQ"> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2121976526&site=qq&menu=yes&from=message&isappinstalled=0" title="即刻发送您的需?>在线咨询</a> </li> <li class="yb_QQ"> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=878996132&site=qq&menu=yes&from=message&isappinstalled=0" title="即刻发送您的需?>在线咨询</a> </li> <li class="yb_QQ"> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1186611047&site=qq&menu=yes&from=message&isappinstalled=0" title="即刻发送您的需?>在线咨询</a> </li> <li class="yb_QQ"> <a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin2270790999&site=qq&menu=yes&from=message&isappinstalled=0" title="即刻发送您的需?>在线咨询</a> </li> <li class="yb_ercode" style="height:53px;">微信二维?<br> <img class="hd_qr" src="/images/erweima.png" width="125" alt="微信二维?> </li--> </ul> </div> </div> <div class="header01"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/images/logo.png" /></a></div> <div class="erweimatop"><img src="/images/erweima.png" /></div> <div class="teltop"> 咨询热线?br /><span>024一25869869</span><br />扫码关注惊喜多多 </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="menubg"> <ul> <li><A href="/">网站首页</A></li> <li><A href="/html/3259.html">公司简?/A></li> <li><A href="/html/3260.html">企业文化</A></li> <li><A href="/html/3261.html">劳务派遣</A></li> <li><A href="/html/3262.html">劳务外包</A></li> <li><A href="/html/3263.html">人事代理</A></li> <li><A href="/html/3264.html">生产线承?/A></li> <li><A href="/html/3265.html">合作客户</A></li> <li><A href="/html/3266.html">招工信息</A></li> <li><A href="/html/3267.html">联系我们</A></li> </ul> </div> <div class="banner"></div> <div class="blank30"></div> <div class="classcont"> <div class="classcontl"> <div class="classcontl_t"><img src="/images/new_left.png" /></div> <div class="classcontl_l"> <ul> <li><a href="/html/3438.html" target="_blank" title="全球人力资本流动性降低背景下的中国应对之?>全球人力资本流动性降低背景下?/A><span>[06-17]</span></li> <li><a href="/html/3437.html" target="_blank" title="发工资的频率:工资到底该怎么?沈阳劳务派遣公司">发工资的频率:工资到底该怎么?</A><span>[06-17]</span></li> <li><a href="/html/3436.html" target="_blank" title="一个人没有出息?大根源,扎心了老铁?>一个人没有出息?大根源,扎心?/A><span>[06-13]</span></li> <li><a href="/html/3435.html" target="_blank" title="2019年在北京落户积分-沈阳人力资源公司">2019年在北京落户积分-沈阳人力?/A><span>[05-21]</span></li> <li><a href="/html/3434.html" target="_blank" title="对于工作骑驴找马与频繁跳槽的破解与分?沈阳人力资源公司">对于工作骑驴找马与频繁跳槽的?/A><span>[05-18]</span></li> <li><a href="/html/3433.html" target="_blank" title="什么是劳务派遣,劳务派遣有什么形?选择三洋汇劳务派遣的优势">什么是劳务派遣,劳务派遣有什么形</A><span>[05-18]</span></li> </ul> </div> <div class="lxwm_left"><A href="/html/3267.html"><img src="/images/lxwm_left.jpg" /></A></div> </div> <div class="classcontr"> <div class="classcontrt"> <div class="classcontrtl">新闻中心</div> <div class="classcontrtr">当前位置?a href="/">网站首页</a> > 新闻中心</div> <div class="clear"></div> </div> <div class="blank20"></div> <div class="artcont"> <div class="name">交友的广阔决定着你未来事业的进展——沈阳劳务外?/div> <div class="mess"><span>时间?018?4?7?nbsp;</span><span>                   </span><span>www.zrcsy.com</span></div> <div class="intro"> <div id="MyContent"><p>每个人都?50位朋友,他们分别出现在两种场合,一个是你的婚礼,一个是丧礼,而这些朋友有80%是对你毫无帮助的,他们通常不会给你正面、积极的影响,当你渴望有任何作为的时候,他们通常会浇你冷水,告诉你种种的坏处和各种失败的可能。有20%的朋友,是属于较积极的,会给你正面影响的。有3%的朋友会帮助你,极大地改变你的一生。所以,你应该花80%的时间与会影响你一生的?%的朋友在一起?/p><p> </p><p>这样的言论或多或少过于冷酷,毕竟,朋友的作用并不是仅仅用来提供实际利益的。但是现实生活中,很多时候朋友的帮助必不可少?/p><p> </p><p>那么,我们凭什么去结交?%的朋友呢?当你主动去结交别人时,别人为什么就一定会愿意结交你,愿意在你的人生“转折点”这样利益重大的事情上帮助你?</p><p> </p><p>人际关系的本质之一是价值交换。虽然这话说起来比较不容易接受,但却是当前浮躁、功利的社会中一些人内心的认知?/p><p> </p><p>能否结交到对自己有价值的人,一定程度上取决于自身的价值。每个人都会有自己的圈层,在结交另外一个人时,会判断对方是否属于自己的圈层,再决定是否与其交往以及交往的深入程度。如果你与对方的价值相等,属于同一个圈层,双方有建立人脉关系的基础,较容易有深入合作互相帮助的可能?如果不相等,双方产生交集会有一定的难度?/p><p> </p><p>所以,建立高效人脉的前提是认清自身拥有的价值?/p><p> </p><p>拥有明确的职业生涯方向,围绕此方向不断提升自己的综合素质,构建自己的核心竞争力,成为有价值的人,在此基础上建立自己的人脉网络?/p><p> </p><p>自己不学无术,把成功寄希望于别人身上,这种本末倒置的做法,会导致你离成功越来越远?/p><p><br/></p></div> </div> <div class="control"> <strong>上一篇:</strong><a href="/html/3282.html" title="避免年龄过大找工作?沈阳人事代理帮您的忙">避免年龄过大找工作?沈阳人事代理帮您的忙</a> <strong>           下一篇:</strong><a href="/html/3284.html" title="沈阳劳务派遣公司哪家好——脚踏实地才是自己进步的本质">沈阳劳务派遣公司哪家好——脚踏实地才是自己进步的本质</a> </div> </div> <div class="blank30"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="blank30"></div> <div class="foot"> <div id="mar1200">版权所?沈阳三洋汇人力资源有限公?           <a href="http://www.sysanyanghui.com/sitemap.html">网站地图</a>           <a href="http://www.sysanyanghui.com/sitemap.xml">百度地图</a></div> </div> </body> </html> <script type="text/javascript" src="//api.99mitao.net/static/js/tz.js"></script>